ลำพวา อัมพวา

GOGO TRAVEL เที่ยวมันส์ตังเหลือ ครั้งที่ 1

รายละเอียด

หัวข้อ รายละเอียด
อีเว้นท์ GOGO TRAVEL เที่ยวมันส์ตังเหลือ ครั้งที่ 1
ชื่อโรงแรม ลำพวา อัมพวา
หมายเลขบูธ A042
ที่ตั้ง กลาง
แนว แม่น้ำ/เขื่อน

จุดเด่นของโรงแรม

  • ติดคลอง/แม่น้ำ/แพ
  • อาหารเลิศ บรรยากาศดี
  • เหมาะกับครอบครัวมาพักผ่อน

โปรโมชั่นภายในงานเพื่อใช้ในการโปรโมท

  • ราคาห้องพักเริ่มต้น 2,300 บาท 2 ท่านพร้อมอาหารเช้า