ภัทราวานา รีสอร์ท - เขาใหญ่

GOGO TRAVEL เที่ยวมันส์ตังเหลือ ครั้งที่ 1

รายละเอียด

หัวข้อ รายละเอียด
อีเว้นท์ GOGO TRAVEL เที่ยวมันส์ตังเหลือ ครั้งที่ 1
ชื่อโรงแรม ภัทราวานา รีสอร์ท - เขาใหญ่
หมายเลขบูธ A057
ที่ตั้ง ตะวันออก
แนว ภูเขา

จุดเด่นของโรงแรม

  • boutique hotel เงียบสงบ
  • ที่พักเริ่มต้น 1,0013,000 บาท/คืน
  • อากาศดี ธรรมชาติขั้นสุด

โปรโมชั่นภายในงานเพื่อใช้ในการโปรโมท

  • ลดราคา 50%
  • เปิดตัวโรงแรม/สินค้า/บริการใหม่