Sappraiwan Elephant Resort & Sanctuary

GOGO TRAVEL เที่ยวมันส์ตังเหลือ ครั้งที่ 1

รายละเอียด

หัวข้อ รายละเอียด
อีเว้นท์ GOGO TRAVEL เที่ยวมันส์ตังเหลือ ครั้งที่ 1
ชื่อโรงแรม Sappraiwan Elephant Resort & Sanctuary
หมายเลขบูธ D019
ที่ตั้ง เหนือ
แนว ป่าใบเขียว

จุดเด่นของโรงแรม

  • อากาศดี ธรรมชาติขั้นสุด
  • เหมาะกับครอบครัวมาพักผ่อน

โปรโมชั่นภายในงานเพื่อใช้ในการโปรโมท

  • ที่พักและกิจกรรม eco adventure ราคาพิเศษเฉพาะในงาน