The Woods Natural Park Resort Phuket

GOGO TRAVEL เที่ยวมันส์ตังเหลือ ครั้งที่ 1

รายละเอียด

หัวข้อ รายละเอียด
อีเว้นท์ GOGO TRAVEL เที่ยวมันส์ตังเหลือ ครั้งที่ 1
ชื่อโรงแรม The Woods Natural Park Resort Phuket
หมายเลขบูธ D261
ที่ตั้ง ใต้
แนว ทะเล

จุดเด่นของโรงแรม

  • อากาศดี ธรรมชาติขั้นสุด
  • เหมาะกับคู่รัก โรแมนติก

โปรโมชั่นภายในงานเพื่อใช้ในการโปรโมท

  • เปิดตัวโรงแรม/สินค้า/บริการใหม่