ANANTARIVERHILL RESORT

GOGO TRAVEL เที่ยวมันส์ตังเหลือ ครั้งที่ 1

รายละเอียด

หัวข้อ รายละเอียด
อีเว้นท์ GOGO TRAVEL เที่ยวมันส์ตังเหลือ ครั้งที่ 1
ชื่อโรงแรม ANANTARIVERHILL RESORT
หมายเลขบูธ A107
ที่ตั้ง กลาง
แนว แม่น้ำ/เขื่อน

จุดเด่นของโรงแรม

  • ติดคลอง/แม่น้ำ/แพ
  • อากาศดี ธรรมชาติขั้นสุด
  • เหมาะกับครอบครัวมาพักผ่อน

โปรโมชั่นภายในงานเพื่อใช้ในการโปรโมท

  • ลดราคา 50%