W Bangkok

GOGO TRAVEL เที่ยวมันส์ตังเหลือ ครั้งที่ 1

รายละเอียด

หัวข้อ รายละเอียด
อีเว้นท์ GOGO TRAVEL เที่ยวมันส์ตังเหลือ ครั้งที่ 1
ชื่อโรงแรม W Bangkok
หมายเลขบูธ A038
ที่ตั้ง กลาง
แนว เมือง

จุดเด่นของโรงแรม

โปรโมชั่นภายในงานเพื่อใช้ในการโปรโมท

  • ลดราคา 50%
  • เปิดตัวโรงแรม/สินค้า/บริการใหม่
  • บัตรเงินสดสำหรับใช้จ่ายในห้องอาหารต่างๆของโรงแรมฯ รวมไปถึงเดอะเฮ้าส์ออนสาทร, บัตรของขวัญสปา ทรีทเม้นต์